Help! ik leid een project

Leverancier: Managementboek
ISBN: 978-90-79877-11-9

Projecten leiden is een vak apart. Niet omdat de gebruikte systematieken en hulpmiddelen zo ingewikkeld zijn.

Wel omdat je bijna altijd in complexe situaties opereert waarin je een evenwicht moet houden tussen focus op van te voren afgesproken resultaten en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden. En tussen de ‘harde’ kant van je project en de ‘menskant’. Want bijna altijd blijkt dat laatste, vooral de al of niet succesvolle samenwerking tussen mensen, van doorslaggevende betekenis te zijn voor het succes van projecten. Dit Help!boekje helpt je om daar bewust mee om te gaan. Met inzichten, checklists, reminders, tips en achtergrondinformatie die meteen toepasbaar zijn. Ook zeer bruikbaar voor coaches van projectleiders.

ISBN: 978-90-79877-11-9
Verschenen april 2010.

Bestel op www.managementboek.nl